• مشخصات مشتری

  1
 • انتخاب بسته

  2
 • انتخاب خط

  3
 • صورتحساب و پرداخت

  4
 • تایید پرداخت

  5

تایید پرداخت

(نام مشتری) گرامی، تراکنش شما با موفقیت انجام شد.

ضمن تشکر از خرید شما، کارشناسان ما تا 24 ساعته آینده جهت هماهنگی و تحویل سرویس با شما تماس برقرار می‌کنند.

شماره پیگیری: 789112467

مبلغ پرداخت: 25,000,000 ریال

تاریخ تراکنش: 1401/09/08 - 11:00