تجربه نسل نوین ارتباط بر بستر ابر و دانش

تجربه نسل نوین ارتباط بر بستر ابر و دانش

شرکت های دانش بنیان

نواتل به عنوان یکی از جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی یکپارچه، علاوه بر ارائه راه کارهای نوین ارتباطی برای انتقال دانش، راه حلهایی ساده با نتایج بزرگ را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

امروزه در شرکت های نوین، ویدئو کنفرانس بهترین راه حل برگزاری جلسات درون سازمانی و برون سازمانی است. سرویس ویدئوکنفرانس نواتل این امکان را برای کسب و کارها مهیا کرده است تا برگزاری جلسات داخلی تیمی و خارجی با مشتریان و همکاران را با امکاناتی فراتر از سرویس های رایج نظیر اسکایپ تجربه نمایند.

شبکه ارتباطی و اجتماعی درون سازمانی

شبکه ارتباطی و اجتماعی درون سازمانی

سرویس مرکز تلفن ابری نواتل صرفا یک مرکز تلفن عادی نیست؛ بلکه یکی از ویزگی های جذاب آن پیام رسان درون سازمانی می باشد. با اپلیکیشن اختصاصی نواتل می توانید علاوه بر پیام رسانی، از تماس رایگان درون سازمانی، ویدئو کنفرانس، تماس تصویری، از سایر امکانات مشابه تلگرام و واتسپ نیز بهره مند شوید.

امنیت

امنیت

سرویس تلفن اینترنتی نواتل از امنیت بسیار بالایی برخوردار بوده بطوری که هم در حفظ اطلاعات و هم در انتقال اطلاعات از جدید ترین الگوریتم ها و سبک های امنیت اطلاعات، پیروی می کند.

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*