به کمک تلفن گویای هوشمند نواتل (IVR)، حجم بالای تماس ها را مدیریت کنید. به تلفن گویای خود اجازه دهید کارهای روتین را مدیریت کند تا اپراتورهای شما بتوانند تماس های ورودی هدفمند بیشتری را پاسخگو باشند.

تلفن گویای هوشمند، پاسخگوی خستگی ناپذیر

افزایش کیفیت و سرعت پاسخگویی با تلفن گویای هوشمند نواتل

با تنظیمات حرفه ای تلفن گویای نواتل، مسیر رسیدن به پاسخ را برای مشتریان خود هموارتر کنید

بین تماس های ورودی و خروجی خود تعادل ایجاد کنید

با تنظیم حرفه ای تلفن گویا خود می توانید خدمات شخصی‌سازی شده ارائه دهید، فعالانه با مشتریان ارتباط برقرار کنید و اپراتورها را با ترافیک تماس خود هماهنگ کنید. به این ترتیب می توانید بازدهی بیشتری از عملکرد اپراتورهای خود دریافت نمایید.

قابلیت‌ تعریف مسیرهای پاسخگویی باعث بهینه‌سازی عملکرد اپراتورها می شود. به واسطه بررسی گزارشات حاصل از پاسخگویی اپراتورها در مسیرهای تعریف شده در تلفن گویا، می توانید به دانشی برای برنامه ریزی بهتر جهت چیدمان اپراتورهای پاسخگوی هر بخش برسید. در واقع هدایت هوشمندانه مشتریان به فرد مرتبط با نیازشان، استفاده بهینه از پتانسیل کارمندان و افزایش رضایتمندی مشتریان را ممکن خواهد ساخت.

استفاده بهینه از پتانسیل کارمندان در مرکز پاسخگویی

ویژگی های منحصر به فرد تلفن گویا هوشمند نواتل

ساده، سریع و متناسب با نیازمندی کسب و کارتان تنظیمات تلفن گویا را انجام دهید

استفاده از چند IVR متناسب با روزهای هفته

استفاده از چند IVR متناسب با روزهای هفته

استفاده از موزیک انتظار دلخواه

استفاده از موزیک انتظار دلخواه

استفاده از چند IVR متناسب با ساعات روز

استفاده از چند IVR متناسب با ساعات روز

اختصاص داخلی یونیک به هر اپراتور

اختصاص داخلی یونیک به هر اپراتور

امکان تعریف IVR چند سطحی

امکان تعریف IVR چند سطحی

امکان مکالمه با اپراتور پیشین پس از هر تماس

امکان مکالمه با اپراتور پیشین پس از هر تماس

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*