مرکز تلفن ابری نواتل نیاز هر کسب و کاری می باشد که می خواهد روایتی متفاوت و حرفه ای تر در زمینه یکپارچه سازی ارتباطات خود با مشتریان و کارمندان داشته باشد. امکانات ویژه و منحصر به فرد نواتل با اتکای به دانش داخلی بیست ساله در حوزه ارایه خدمات مخابراتی و توسعه اختصاصی آن برای کسب و کارهای ایرانی در بیش از هشت سال، باعث خلق قابلیت ها و کیفیت بی نظیر و پایداری مثال زدنی شده است.

مرکز تلفن ابری نواتل، تجربه ارتباطات یکپارچه

نواتل، مرکز تلفن ابری است که به هر نوع کسب و کاری قدرت می بخشد

با تقویت چابکی ارتباطات درون و برون سازمانی، رضایتمندی مشتریان را افزایش دهید

نواتل، مرکز تلفنی که به روش دلخواه شما کار می کند

نواتل، خدمات مرکز تلفن را با ویژگی های پیشرفته برای بهبود گردش کار، بهینه سازی کرده است. امکان تنظیم صف های تماس، تلفن گویا، مدت زمان پاسخگویی اپراتورها، ترتیب پاسخگویی، تنظیم ساعت کاری و مدیریت کلیه ارتباطات درون و برون سازی در دستان شما بوده و متناسب با نیازمندی ها می توانید کلیه تنظیمات دلخواه را اعمال نمایید.

برای راه اندازی سرویس مرکز تلفن دیگر نیازی نیست منتظر بمانید.با توجه به عدم نیاز به سخت افزار و تجهیزات و همچنین عدم نیاز به حضور نیروی فنی در شرکت، مرکز تلفن خود را حداکثر در یک روز کاری راه اندازی کرده و همراه با تنظیمات مورد درخواست، تحویل بگیرید.

تلفن کسب و کار خود را تنها در چند دقیقه راه اندازی کنید

چه ویژگی هایی منجر به علاقمندی کسب و کارها به مرکز تلفن ابری نواتل شده است؟

بهترین ویژگی های یک مرکز تلفن ابری را با بهترین قیمت دریافت کنید

اپلیکیشن اختصاصی

اپلیکیشن اختصاصی

دریافت پوش تماس روی گوشی

دریافت پوش تماس روی گوشی

هلد و ترنسفر تماس

هلد و ترنسفر تماس

ایجاد صف انتظار

ایجاد صف انتظار

ایجاد منشی گویا

ایجاد منشی گویا

راه اندازی صندوق صوتی

راه اندازی صندوق صوتی

دسترسی به گزارشات متنوع

دسترسی به گزارشات متنوع

ارسال و دریافت فایل

ارسال و دریافت فایل

داشبورد اختصاصی

داشبورد اختصاصی

قابلیت ویدئو کنفرانس

قابلیت ویدئو کنفرانس

دسترسی به دفترچه تلفن

دسترسی به دفترچه تلفن

تماس صوتی و تصویری با کیفیت

تماس صوتی و تصویری با کیفیت

گزارش تماس اپراتورها

گزارش تماس اپراتورها

گزارش میزان هزینه تماس

گزارش میزان هزینه تماس

قابلیت استریمینگ

قابلیت استریمینگ

پشتیبانی آنلاین شبانه روزی

پشتیبانی آنلاین شبانه روزی

فعال بر روی هر اینترنتی

فعال بر روی هر اینترنتی

ضبط مکالمات

ضبط مکالمات

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*